Kalendarium

Kalendarium

30 maj - 1 juni 2017
Offentliga Rummet 2017
Offentliga Rummet är en mötesplats för dig som arbetar med verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering i offentlig sektor. Vanligen inkluderas ett antal presentationer som behandlar öppen prog...

5 juli 2017
Öppen programvara och öppna standarder för innovation – vad händer inom EU och i Sverige?
Open Source Sweden under Almedalsveckan i Visby Inom EU finns många lagar, direktiv och vägledningar som påverkar samverkan genom öppna lösningar inom IT-området. Hur påverkas enskilda individer oc...

6 juli 2017
Hur kan organisationer skapa strategiska nyttoeffekter från engagemang i öppna samverkansprojekt?
Open Source Sweden under Almedalsveckan Det finns flera exempel på global öppen samverkan genom öppen programvara. Många individer och organisationer från offentlig och privat sektor är engagerade ...

« Föregående  1  Nästa »

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Klara Norra Kyrkogata 31, Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Peter Bergh
E-post: peter.bergh@sinf.se
Info-telefon: 08-440 11 85 (tel) 08-440 11 71 (fax)